Skip to content

Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok

Miért mutatjuk be önnek ezeket a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat?

Ezeket a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat annak tisztázására fogalmaztuk meg, hogy milyen intézkedéseket teszünk a személyes adatai biztonságának és bizalmas jellegének megőrzése érdekében. A jelen dokumentum célja tájékoztatni Önt az általunk begyűjtött személyes adatokról, az adatgyűjtés indokáról, céljáról és forrásairól, az adatok felhasználásáról, azon személyekről, akiknek átadhatjuk az adatokat, illetve hol szerezhet további információkat arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, és hogyan biztosítjuk azok biztonságát.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem járul hozzá személyes adatai kezeléséhez, vagy nem fogadja el az adatvédelmi irányelveket, nem nyújthatja be pályázatát.

A ghibli cégcsoport tagjai, mint személyes adatainak kezelője:

Társaság neve: Ghibli Szállítmányozási Kft.
Székhelye: 1211 Budapest, Petróleum u. 2.
Képviseli: Szabó Zoltán
Adószám: 12167452-2-44
Cégjegyzékszám: 01-09-710265

Társaság neve: Ghibli Raktárlogisztika Kft.
Székhelye: 1211 Budapest, Petróleum u. 2.
Képviseli: Szabó Zoltán
Adószám: 14570159-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-909905

Társaság neve: Ghibli Cross Border Supply Chain Kft.
Székhelye: 1211 Budapest, Petróleum u. 2.
Képviseli: Szabó Zoltán
Adószám: 26250243-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-320137

ELÉRHETŐSÉGEK:
Telefon: +36-1-795-0381
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.ghiblikft.info

A tény, hogy személyes adatait kezeljük, azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a személyes adatok kezelésének alapelveit, és kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük személyes adatait, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679. számú rendeletére (az Általános adatvédelmi rendeletre), mi határozzuk meg a személyes adatok feldolgozásának célját és módszerét, illetve gondoskodunk személyes adatainak megfelelő védelméről.

A legkorszerűbb technológiákkal biztosítjuk személyes adatai védelmét, és rendszeresen kiértékeljük és frissítjük a folyamatainkat, melyek személyes adatainak védelmét ellátják.

MIÉRT KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Attól függetlenül, hogy munkát keres, egy konkrét hirdetésre válaszol, rendelkezésünkre bocsátja az önéletrajzát vagy más módon fordul hozzánk állásokra vonatkozó információkért (elektronikusan, írásban, telefonon stb.), személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, melyeket a kiválasztás teljes folyamata során, illetve sikeres pályázat esetén a munkaidő teljes időtartama alatt kezelünk.

Személyes adatait kizárólag jogszerű célokból kezeljük. Ha nincs másként feltüntetve, az állásra pályázók személyes adatait kizárólag a kifejezett hozzájárulásukkal vagy a velünk kötött szerződésük teljesítéséhez kapcsolódóan kezeljük. Ha például egy jogvita miatt megőrizzük személyes adatait, ezen kezelés alapját a jogos érdekeink képezik. A pályázók személyes adatainak szerződéses partnereink felé történő minden továbbítása az érintettek hozzájárulása alapján történik.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A következő személyes adatokat vagy személyesadat-kategóriákat kezelhetjük. Ez nem jelenti azt, hogy minden pályázó esetében az alábbiakban felsorolt valamennyi személyes adatot kezeljük. Nem tudjuk például teljeskörűen listázni azokat a személyes adatokat, melyeket az állásra jelentkezők az önéletrajzukban és más kapcsolódó dokumentumokban küldenek nekünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a példák nem feltétlenül kimerítőek.

Vezetéknév, keresztnév,
Állandó lakcím, értesítési cím,
Állampolgárság szerinti ország,
Születési dátum,
Anyanyelv,
Telefonszám, e-mail-cím, egyéb elérhetőségek,
Várt díjazás / fizetés,
Szakmai tapasztalatok / korábbi állásokra és az aktuális állásra vonatkozó információk,
Fénykép (ha a rendelkezésünkre bocsátja az önéletrajza mellékleteként),
A munkaviszony kezdetére, a fizetés összegére, a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó
információk,
Nyelvi ismeretek, különleges képességek/ismeretek és szakmai képesítések A szakmai
önéletrajzában, illetve a hirdetésre adott válaszának vagy az állással kapcsolatos információkra
vonatkozó kérésének mellékleteiben megadott egyéb információk.

Milyen célokból kezeljük adatait?

Az újonnan létrehozott vagy megüresedő álláshelyek betöltésére, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása céljából kezeljük adatait. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a).
A személyes adatok gyűjtésével lehetővé tesszük a szakmai ismeretek, tapasztalatok, képesítések által a jövőbeli pozícióra alkalmasság hatékony felmérését a toborzási folyamat során. Konkrétan azt állapítjuk meg, hogy alkalmas-e az adott állásra, a képesítése, szakmai tapasztalata és nyelvi ismeretei megfelelnek-e a hirdetésben szereplő követelményeknek, és hogy a díjazás összhangban van-e az Ön elvárásaival. Ez az értékelési folyamat az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikkelyének 4. bekezdése alapján profilalkotásként sorolható be. Az Adatvédelmi irányelveink elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait ilyen célból profilalkotásra használjuk.

Abból a célból is gyűjtünk be és tárolunk személyes adatokat, hogy a Ghibli Cégcsoport, mint jövőbeni foglalkoztató céljai érdekében kezeljük azokat. A weboldalunkon mellékleteket küldhet be az adott állásra való jelentkezésével együtt. Ezeket a mellékleteket önkéntes alapon küldheti be, és az azokban található személyes adatokat kizárólag annak felmérésére használjuk, hogy alkalmas jelölt-e az adott állásra.

Honnan szerezzük be személyes adatait?

A kezelt személyes adatainak nagy részét közvetlenül Öntől szerezzük be (például a weboldalunkon keresztül, az álláshirdetésekre való válaszadáskor, postai úton, facebook oldalon keresztül stb…). Időnként harmadik felektől is megkapjuk az Ön személyes adatait, például külső és belső ajánlás útján is.

Hol tároljuk adatait?

Az elektronikus úton érkezett önéletrajzokat a HR osztály az elektronikus információs rendszerében tartja nyilván. A postai úton vagy személyesen behozott önéletrajzokat lefűzve tárolja a HR osztály.

Mennyi ideig tároljuk adatait?

Személyes adatait kizárólag a kezelésük céljához szükséges időtartamig tároljuk. Személyes adatait a velünk vagy ügyfelünkkel való legutóbbi szerződéskötéstől számított 2 évig, de legalább a hozzájárulás megadásától számított 2 évig kezeljük, feltéve, hogy nem vonja vissza a megadott hozzájárulását. Adatait töröljük, amikor megállapítjuk, hogy azok már a kezelésükhöz megadott semmilyen célhoz nem szükségesek.

Kinek továbbítjuk a személyes adatait?

A személyes adatokat kizárólag a Ghibli Cégcsoporton belül, az Ön kifejezett hozzájárulásával kezeljük. A személyes adatokat azonban átadhatjuk az erre jogosult állami hatóságoknak,  intézményeknek vagy más szervezeteknek, amennyiben azt a jogszabályban foglalt feltételek indokolják.

Melyek az ön jogai?

Önnek jogában áll információt kérni a személyes adatairól, és azokhoz hozzáférni. Joga van a személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, vagy korlátozni azok kezelését. Ezen felül tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, vagy kérheti az adatok hordozhatóságát. Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden esetben vagyunk kötelesek eleget tenni a megszüntetésre, korlátozásra, tiltakozásra vagy hordozhatóságra vonatkozó kérelmének. A jogi kötelezettségeink és az ezen jogok alóli mentességeink felülvizsgálatát eseti szinten végezzük el.

Önnek joga van követelését, panaszát vagy más kérését közvetlenül elküldeni a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalnak (Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság, 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: [email protected]

Az adatvédelmi munkatárs elérhetősége

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, forduljon adatvédelmi
munkatársunkhoz (e-mail: [email protected]).

A weboldal teljes adatkezelési tájékoztatóját itt éri el: Adatvédelmi tájékoztató